2016-11-26

24 LISTOPADA 2016 R. JUŻ PO RAZ CZWARTY, ICP GROUP ZOSTAŁA PARTNEREM WSPIERAJĄCYM KONFERENCJI KOALICJI PREZESI – WOLONTARIUSZE „DLACZEGO WOLONTARIAT?”. WŚRÓD PRELEGENTÓW ZNALAZŁ SIĘ RÓWNIEŻ KRZYSZTOF MICHNIEWICZ, PREZES ZARZĄDU ICP GROUP SA.

 

Głównym celem wydarzenia była odpowiedź na pytania czym jest  wolontariat, jak skutecznie się weń angażować, jak wolontariat pozwala na budowanie autorytetu liderów, a także na zaspokojenie pozafinansowych potrzeb współczesnego rynku pracy.

 

Uczestnicy tradycyjnie mogli zapoznać się z programami CSR działającymi w firmach należących do koalicji podczas „Kalejdoskopu Wolontariatów”. Po raz pierwszy „Kalejdoskopowi” towarzyszyła dyskusja panelowa, podczas której prezesi-wolontariusze dzielili się swoimi doświadczeniami wolontariackimi zdobywanymi w ramach realizowanego przez koalicję programu „Wiedza i Doświadczenie”. Gościem prowadzących Pawła Łukasiaka i Grzegorza Nawrockiego był Krzysztof Michniewicz, Joanna Pruszynska-Witkowska (prezes Headlines Porter Novelli), Michał Ciundziewicki (Jet Line), Marek Kuzaka (AMS) oraz Marek Jurkiewicz (infoPraca.pl). Prezes ICP Group opowiadał między innymi o swoim udziale w Biznes Mikserach i działaniach realizowanych przez ICP Group dla naszego partnera społecznego, a także klientów.

 

Podczas konferencji uczestnicy mieli również możliwość udziału w warsztatach: „Tutoring, mentoring w wolontariacie” prowadzonych przez   Katarzynę Wierzbowską z Sieci Przedsiębiorczych Kobiet; „Jak nas zmienia wolontariat. Różnorodność. Uważność. Empatia.” prowadzonym przez pracowników Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Marka Jurkiewicza z infoPraca.pl, czy spotkaniu „Kultura wiedzy. Wymiana i współpraca: narzędzia, komunikatory” zorganizowanym przez  Fundację Orange i macCann Wold Group. Wydarzenia zakończyła dyskusja panelowa „Wolontariat drogą do budowania autorytetów.”

 

ICP Group od lat jest firmą społecznie odpowiedzialną. Nasze działania obejmują między innymi wspieranie  Świetlicy Środowiskowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej „Przystanek 13”, dla której podopiecznych zorganizowaliśmy w tym roku dwa wydarzenia – rejs z okazji Dnia Dziecka oraz ICP Fashion Friday.