FILOZOFIA

Zaangażowanie to dla nas nie tylko wykonywanie naszej pracy z pasją, ale też poczucie odpowiedzialności za społeczeństwo i środowisko. Dlatego ICP Group prowadząc działania biznesowe łączy dążenie do efektywności finansowej z dbaniem o interes społeczny oraz środowisko.

  • Chcemy nie tylko nadać dodatkową wartość naszej pracy, ale też pozostawić swój wkład we wspieranie lokalnych społeczności i minimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne. Od początku istnienia realizujemy własne działania z zakresu odpowiedzialności społecznej, które w 2012 r. usystematyzowaliśmy w długofalowym programie Go4Help. Od 2005 roku organizujemy także wydarzenia dla klientów z elementami CSR, więc sami i wraz z klientami wsparliśmy wiele lokalnych społeczności, domów dziecka czy szkół na całym świecie. Nasze działania zostały w 2015 roku podsumowane w pierwszym raporcie społecznym.

 

Od 2013 roku naszym partnerem społecznym jest Świetlica Środowiskowa Caritas Archidiecezji Łódzkiej „Przystanek 13”, która pod swoją opieką ma dzieci i młodzież mieszkające na terenie łódzkich Bałut. Nasze działania obejmują między innymi wsparcie finansowe i materialne czy organizację niezapomnianych wydarzeń dla dzieci, jak coroczny Dzień Dziecka w Warszawie, czy imprezy specjalne jak ICP Fashion Week, w które zaangażowani są wolontariusze z firmy. Chcemy także przeprowadzać działania mające na celu wsparcie szans rozwojowych i kompetencji dzieci i młodzieży będących pod opieką świetlicy Caritas. Angażujemy się też w działania organizowane przez inne organizacje, takie jak Koalicja Prezesi-Wolontariusze, Fundacja Rozwoju Filantropii, Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel, SITE Poland i inne. 

 

ICP Group należy od 2012 roku do Koalicji Prezesi-wolontariusze, której celem jest prowadzenie dyskusji na temat społecznego zaangażowania wśród liderów biznesu, a także propagowanie postaw i zachowań prospołecznych poprzez pokazywanie pozytywnych przykładów menedżerów wysokiego szczebla, którzy dzielą się swoim czasem, doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami w ramach akcji wolontariackich. Aktywnym przedstawicielem ICP Group w Koalicji jest Prezes Zarządu ICP Group Krzysztof Michniewicz.

 

Sprawdź, jak pomagamy!