CSR DLA KLIENTÓW

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest kluczowym elementem strategii organizacji osiągających sukces, a wdrożenie jej pomaga zaangażować pracowników, a także klientów czy partnerów firmy. W Polsce jesteśmy pionierem organizacji wydarzeń z elementami CSR, podczas których łączymy ideę wspierania lokalnych społeczności z integrowaniem grupy oraz kształtowaniem postaw i umiejętności.

  • Podczas wyjazdów incentive proponujemy autorski program „1 kilogram bagażu mniej, 1 uśmiech dziecka więcej”, w ramach którego uczestnicy wyjazdów są zachęcani do zamiany jednego kilograma własnego bagażu na rzecz przedmiotów, które mogą przekazać lokalnej społeczności, na przykład szkołom czy domom dziecka. Działania połączone są z innymi aktywnościami na rzecz beneficjentów.
  • Dla naszych Klientów organizujemy wydarzenia, które wzbogacamy o elementy CSR. Ich doświadczenie pokazuje, że połączenie wyjazdów motywacyjnych i spotkań firmowych z działaniem na rzecz lokalnej społeczności lub środowiska przynosi korzyści firmom, pracownikom i ich otoczeniu. Zachęcamy Klientów do pomocy beneficjentom w ramach swoich wydarzeń na przykład podczas charytatywnych aukcji, zawodów sportowych etc.
  • Przygotowujemy raporty społeczne interesujące dla czytelników, promujące organizację oraz spełniające wytyczne Global Reporting
  • Initiative raporty społeczne – drukowane i interaktywne.Budujemy i wdrażamy skuteczne strategie CSR dla organizacji uwzględniających interesy społeczne, ochronę środowiska i relacje z różnymi grupami interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania pracowników danej organizacji.
  • Opracowujemy raporty CSR podsumowujące wydarzenia zorganizowane przez naszych Klientów.
  • Organizujemy „zielone wydarzenia” podczas których proponujemy rozwiązania przyjazne środowisku. Do wydarzeń włączamy też elementy „zaangażowania środowiskowego” (poprzez analogię do zaangażowania społecznego), np. w postaci elementów wolontariatu na rzecz lokalnych schronisk dla zwierząt, rezerwatów przyrody etc.
  • Oferujemy „CSR Event in the box” - gotowy format wydarzenia, który zawiera w sobie elementy wolontariatu wywierającego korzystny wpływ na grupy osób potrzebujących lub środowisko naturalne.

Sprawdź nasze wybrane realizacje!